FiscaalPlus
Publicatiedatum:  21-10-2016
Vanaf 2017 gaat de kinderopvangtoeslag omhoog. In het Staatsblad van 19 oktober 2016 is hierover een besluit gepubliceerd. Dit besluit wijzigt het Besluit kinderopvangtoeslag en treedt in werking met ...
Publicatiedatum:  21-10-2016
Sinds 1 januari 2016 zijn pootgoed en zaden uitgezonderd van het lage btw-tarief van 6% als hiermee producten kunnen worden gekweekt die voorkomen op lijst I of lijst II van de Opiumwet. Om die reden ...
Publicatiedatum:  20-10-2016
Naar aanleiding van een Wob-verzoek om 'alle informatie die betrekking heeft op informatiebeschikkingen', heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën de zogenoemde Handreiking wet Dezentjé...
Publicatiedatum:  20-10-2016
De Belastingdienst heeft het Meldpunt DBA geopend. De komst van dit meldpunt was al eerder aangekondigd door staatssecretaris Wiebes van Financiën.
Publicatiedatum:  19-10-2016
De technische storing, waardoor de Belastingdienst tijdelijk geen overzichten van uitstelgegevens en inleverschema's kon maken, is opgelost.